Voorschrift hoortoestel

Voor een voorschrift hoortoestel moeten de oren onderzocht worden en moet er een onafhankelijke gehoortest afgenomen worden. Voor een voorschrift hoortoestel moet u dus steeds een afspraak maken, tenzij u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen ook een gehoortest werd afgenomen. Dan kan dit voorschrift telefonisch aangevraagd worden. Het wordt dan via de post naar u opgestuurd. Gelieve bij een aanvraag steeds naam en geboortedatum van de patiënt te vermelden.

Formulieren invullen naar aanleiding van verzekering ivm hospitalisatie

Deze mogen verstuurd worden naar de Sint Lodewijkstraat C 4 - 3600 Genk en kunnen via de post afgehandeld worden. Hospitalisatie/operatieverslagen kunnen telefonisch opgevraagd worden.

Gelieve bij een aanvraag steeds naam en geboortedatum van de patiënt te vermelden.

Attest Formulier 6 voor Personen met een Handicap (OCMW)

U dient hiervoor een afspraak te maken, tenzij u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen ook een gehoortest werd afgenomen. Dan kan dit attest telefonisch aangevraagd worden en wordt het u per post opgestuurd. Gelieve bij een aanvraag steeds de naam en de geboortedatum van de patiënt te vermelden.

Voorschrift logopedisch bilan

Om een voorschrift voor een logopedisch bilan te mogen maken is een onderzoek van de patiënt nodig, ook voor kinderen. U dient hiervoor dus een afspraak te maken. Nadien kan op basis van het verslag van het logopedisch onderzoek het eigenlijke voorschrift voor logopedische therapie wel via de post verstuurd worden. Opgelet, indien er een voorschrift moet gemaakt worden in het kader vvan taalachterstand moet er meestal ook een gehoortest worden afgenomen. Gelieve bij een aanvraag steeds naam en geboortedatum van de patiënt te vermelden.

Aanvraag Fonds Voor Beroepsziekten

U dient hiervoor een afspraak te maken, tenzij u minder dan 6 maanden geleden op raadpleging bent geweest en er toen ook een gehoortest werd afgenomen. Dan kan dit attest telefonisch aangevraagd worden en wordt het u per post opgestuurd. Gelieve bij een aanvraag steeds de naam en de geboortedatum van de patiënt te vermelden.

De nodige formulieren kan u vinden op onze website onder nuttige formulieren of op de website van het Fonds voor beroepsziekten. Document 501N en 503N http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/documentations-forms